Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nüfus Kütüğü (AIRE)

Nüfus Kütüğü birimi, “Yurtdışında İkamet Eden İtalyanlar Kütüğün”den (A.I.R.E.) sorumludur.

1988 tarihli 470 sayılı Kanun, ikametlerini yurt dışına transfer eden tüm İtalyan vatandaşlarının, varış ülkesine geliş tarihinden itibaren 90 gün içinde yetkili konsolosluk ofisine beyanda bulunmaları gerektiğini belirler. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce göç etmiş olanlar da kayıt yaptırmak zorundadır.

AIRE’ye kayıt olmak, Konsolosluk tarafından verilen tüm belge ve sertifikaları almak için gereklidir. Yeni pasaport veya pasaportun yenilenmesi talebinde bulunulabilmek için de yukarıda belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanında, Konsolosluğun bilgi işlem sistemine bir kez kayıt yaptırdıktan sonra tüm işlemler çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilebilmektedir.

İtalyan vatandaşları İtalya’da veya yurtdışında ikamet edebilirler: ilk durumda (İtalya’da ikamet) İtalyan Belediyesi’nin Yerleşik Nüfus Siciline (A.P.R.) kaydedilecekler ve nüfus kütüğü ile ilgili tüm işlemler için doğrudan ikamet ettikleri Belediye’ye başvurmaları gerekecektir. İkinci durumda ise (yurt dışında ikamet), kişilerin adları İtalyan menşe belediyesinin veya yurtdışına gitmeden önceki son ikametgahlarının A.I.R.E. (Yurtdışında İkamet Eden İtalyanlar Kütüğü) listesinde yer alacaktır. Bu kişiler kayıt işlemlerini yapmak için yurtdışında ikamet ettikleri yerdeki İtalyan Konsolosluğu ile iletişime geçebilecek ve Konsolosluk yurtdışında ikamet eden vatandaşlar ile nüfus kütüğünün bulunduğu İtalyan Belediyesi arasında aracılık yapacaktır.


A.I.R.E.’ye nasıl kayıt olunur?

A.I.R.E.’ye kayıt başvurusu ilgili kişi tarafından (kendisi ve İtalyan vatandaşlığına sahip aile üyeleri için) yurtdışında ikamet ettiği yerde bulunan İtalyan konsolosluk hizmetleri birimi aracılığıyla yapılabilir. İtalyan Belediyesi, vatandaşının kalıcı olarak yurtdışında ikamet ettiğini öğrendiğinde, kişinin ismini A.I.R.E. listesine aktaracaktır. Aynı şekilde, kişinin ikamet yerde bulunan İtalyan konsolosluk hizmetleri birimi, herhangi bir uygulama vesilesiyle (örneğin, pasaport verilmesi) yurtdışında etkin ve daimi ikametgahı tespit edilen vatandaşın İtalyan Belediyesi tarafından A.I.R.E.’ye kaydedilmesini talep eder.

Yukarıda bahsi geçen sebeplerden ötürü, A.I.R.E.’ye kayıt ilgili vatandaşın doğrudan inisiyatifi olmaksızın da yapılabilir; ancak ikamet ettiği yerde bulunan İtalyan konsolosluk hizmetleri birimi, Belediye tarafından gönderilen idari belge husunda ilgili kişiyi bilgilendirecektir.

Bir İtalyan Belediyesi’nin A.I.R.E. kaydı için başvurmak isteyenler aşağıdaki belgelerle beraber ikamet ettikleri yerde bulunan İtalyan Konsolosluğu’na başvurmaları gerekmektedir:

  • geçerli bir İtalyan pasaportu;
  • yurtdışında istikrarlı ve yasal bir şekilde ikamet ettiklerine dair kanıt:

1. çalışma amaçlı ikametler için iş sözleşmesi ve ikamet/çalışma izni;
2. oturma izni ve kira sözleşmesi veya ev tapusu+kişi adına kayıtlı ev faturaları

A.I.R.E. kayıtlarının değişmesi

İtalyan vatandaşı, kişisel verilerinde meydana gelen değişiklikleri (medeni hal, vatandaşlık, adres, aile bireyleri, ikametgah) kendi Belediyesine iletmekle yükümlüdür.

İtalyan belediyesi, bu tür değişikliklerin İtalya’da meydana gelmesi durumunda otomatik olarak bildirim alır; ancak – İtalyan vatandaşı yurtdışında ikamet ediyorsa – İtalyan Belediyesi, değişikliklerden ancak ilgilinin başvurması ve ikamet yerinin İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla bilgilendirilebilir.

Bu nedenle, İtalya dışında ikamet eden İtalyan vatandaşlarının, aşağıda belirtilen hususlar konusunda meydana gelen değişiklikleri, ikamet ettikleri yerde bulunan İtalyan Konsolosluğu’na bildirmeleri gerekmektedir:

  • yurt dışı adresi;
  • vatandaşlık;
  • medeni hal;
  • aile bireylerinin sayısı;
  • isim değişikliği.

Bir vatandaşın görevi olmanın yanı sıra, ilgilinin kişisel durumundaki değişiklikleri Konsolosluğa zamanında iletilmesi, İtalyan yetkili birimlerinin yurtdışında ikamet eden vatandaşlarla ilgili bilgileri güncel tutmasını sağlayacak ve hem İtalya’da ve yurtdışında talep edilecek tüm hizmetlerin sunulmasını, hem de Konsolosluk ile Konsolosluk sorumluluk bölgesinde ikamet eden İtalyan vatandaşları arasındaki teması kolaylaştıracaktır.

Bilgileri, AIRE KAYIT formu aracılığı ile güncelleyebilirsiniz.

Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önerilir:

a) Başkonsolosluğa kayıt yaptırmak yasal bir zorunluluktur;
b) bu ​​kayıt tamamen ücretsizdir;
c) kişisel verilerin zamanında güncellenmesi, konsolosluk hizmetlerinin düzenli olarak sağlanmasını sağlayan tek yoldur;
d) genel olarak, çeşitli yerel Makamlar ve bu konsolosluk hizmetleri ofisimiz arasında otomatik iletişim sistemleri yoktur; bu nedenle, ilgili kişi kendi verilerinin güncellenmesinden kişisel olarak sorumludur;
e) bilgilerin güncellenmemesi, özellikle adres değişikliği ile ilgili olarak, yurttaşla hemen iletişime geçilmesini imkansız hale getirir ve bu Ofisi, eskimiş bilgileri güncellemek için karmaşık, zahmetli ve her zaman etkili olmayan arama araçlarını etkinleştirmeye zorlar;
f) Sadece kayıt ve sicil değişikliklerinin zamanında bildirilmesi, burada ikamet eden İtalyan vatandaşlarının oy haklarını kullanmalarına izin verecektir.