Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Vatandaşlık

Vatandaşlığın kazanılması ile ilgili yeni düzenlemeler

1 Aralık 2018 tarihinde 132 no.lu yasaya çevrilen 4 Ekim 2018 tarih ve 113 sayılı K.H.K., vatandaşlık konusunda bazı yenilikler getirmiştir.

Getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki şekildedir:


1. Vatandaşlığa kabul

– Ödeme tutarı

5 Şubat 1992 tarih ve 91 sayılı yasa’nın mükerrer 9.ncu maddesi uyarınca, vatandaşlığa kabul işlemleri için İçişleri Bakanlığı’na ödenecek katkı payı tutarı 250,00 € olarak teyit edilmiştir.

İşbu tutar, 5 Ekim 2018’den itibaren yapılan tüm başvurular için ödenmelidir (ilgili kişi yalnızca 200 € ödemişse, 50 €’luk ikinci bir ödeme gerçekleştirilmelidir).

– Dil zorunluluğu

(4 Aralık 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan) Dönüşüm Yasası, 5 Şubat 1992 tarih ve 91 sayılı yasa’ya 9.1 sayılı maddeyi getirmiş, bu madde uyarınca, yukarida bahsi geçen Yasa’nın 5 ve 9ncu maddeleri uyarınca vatandaşlığın verilebilmesi için, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında, B1 seviyesinden daha düşük olmamak kaydıyla, yeterli İtalyanca bilgisine sahip olma şartını getirmiştir.

Dil şartı için aşağıda belirtilen belgeler kabul edilmektedir:

• Kamu veya denkliği olan bir eğitim kurumu tarafından verilen bir diploma; veya

• Bir sertifikasyon kuruluşu tarafından verilen bir sertifika.

Halihazırda, birleşik CLIQ sertifikasyon sistemine (İtalyanca Kalite Sertifikası) dahil olan sertifikasyon kuruluşları aşağıda belirtilmiştir:

• Siena Yabancılar Üniversitesi (Università per stranieri di Siena)

• Perugia Yabancılar Üniversitesi (Università per stranieri di Perugia)

• Roma Tre Üniversitesi (Università Roma Tre)

• Dante Alighieri Derneği (Società Dante Alighieri)

Bu nedenle, yukarıda belirtilen kuruluşlar tarafından verilen ve İtalyan Kültür Merkezi (https://iicistanbul.esteri.it/iic_istanbul/it/) ile işbirliği içinde verilen B1 seviyesinden düşük olmayan sertifikalar, söz konusu yasa uyarınca geçerli kabul edilebilir. Daha detaylı bilgi için Kültür Merkezi ile iletişime geçilecektir.


– Süre

Vatandaşlığa kabul başvurularının tamamlanma süresi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 24 aydır.

2. Soy bağı’nın tanınması

113 sayılı K.H.K.’nın 14. madde 2 paragrafı, yasaya dönüştürme aşamasında yürürlükten kaldırılmış olup, soy bağı esasıyla vatandaşlığın tanınmasına yönelik prosedürler, 1948 tarihinden evvel meydana gelen olaylara dayalı başvurular dahil olmak üzere, 730 gün içinde tamamlanmış olmalıdır.

—————————————————————————————————————–

Genel bilgi için bu linke tıklayınız –>

İtalyan vatandaşlığı için başvuruların derlenmesi ve çevrimiçi olarak sunulması

Sadece online gerçekleştirilen vatandaşlık başvuruları kabul edilecektir.

Prosedür gereği, başvuru sahibinin https://cittadinanza.dlci.interno.it adresinde bulunan “ALI” portalına kaydolmasını gerekmektedir.

Bu portalda, başvuru sahibinin aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebileceği bir vatandaşlık bölümü bulunmaktadır:

– başvuru’nun gerçekleştirilmesi

– başvuru durumunu görüntüleme

– başvuruya ilk erişim

– iletişim

Gestione domanda” alt menüsü, mevcut dört formdan birini doldurarak uygulamaya girme olanağı sağlayacaktır.

– A formu – İtalya’da ikamet eden yabancı uyruklular – bir İtalyan vatandaşı ile evlilik sebebiyle vatandaşlık talebi;

– B formu – İtalya’da ikamet eden yabancı uyruklular – ikamet sebebiyle vatandaşlık talebi;

– AE formu – yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular – bir İtalyan vatandaşı ile evlilik sebebiyle vatandaşlık talebi;

– BE formu – yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular – yurt dışı dahil olmak üzere en az beş yıl devlet hizmetinde görev yapmış olma sebebiyle vatandaşlık talebi.

Yukarıda belirtildiği gibi, başvuru sahiplerinin yalnızca AE ve BE formlarını kullanmaları gerekmektedir.

Başvuru sahibi, formdaki tüm alanları doldurmalı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen dört zorunlu belgeyi yüklemelidir:

– menşe ülkeden doğum belgesi;

– 14 yaşından itibaren menşe ülke ve olası üçüncü ikamet ülkelerinden alınacak sabıka kaydı;

– 250 € tutarındaki ödeme makbuzu. Ödeme aşağıdaki hesaba gerçekleştirilmelidir:

ALICI: CONTO CORRENTE POSTALE “MINISTERO DELL’INTERNO
D.L.C.I. – CITTADINANZA” Piazzale del Viminale, 00184 – ROMA (ITALIA)
IBAN : IT54D0760103200000000809020
SWIFT: BPPIITRRXXX
Eurogiro: PIBPITRA

– kimlik belgesi kopyası.

Başvuru sahibi, ilgili diplomatik misyon tarafından incelenecek olan tamamlanmış başvuruyu kaydedebilir, değiştirebilir, silebilir veya gönderebilir.
Sistem, başvuru sahibine başvurunun kabulü veya reddi ile ilgili olarak otomatik olarak bir e-posta gönderecektir.
Başvurunun kabul edilmesinden sonra, Diplomatik Temsilcilik, başvuru sahibini, elektronik ortamda sunulmuş olan orijinal belgelerin yanı sıra, diğer gerekli belgelerin belirlenmesi, doğrulanması ve alınması için çağıracaktır.