Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ehliyetler

 

Ehliyetler

Ehliyet dönüştürme

Türkiye'de yabancı sürücü belgesi ile araç kullanım prosedürleri, Türk Karayolları Trafik Yönetmeliği 88. maddesi ve ilgili kanunlar tarafından düzenlenmiştir.

Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, yabancı ülke makamları tarafından verilen ehliyetler Türkiye'de araba kullanmak için altı ay geçerlidir.

Bu süre sona erdiğinde, İtalyan makamları tarafından verilen sürücü belgelerinin Türk ehliyetine dönüştürülmesi gerekmektedir. Ehliyet dönüştürme işlemi, herhangi bir teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulmaksızın, İtalyan ehliyetine karşılık gelen bir Türk ehliyetinin verilmesinden ibarettir.

Yeni ehliyet verildikten sonra, Karayolları Kanununun 130. Madde, c paragrafı uyarınca İtalyan ehliyeti iptal edilir. (285/1992 sayılı KHK).

Ehliyetin dönüştürülmesi için aşağıda belirtilen belgeler gereklidir:

- ehliyetin aslı ve fotokopisi;

- noter veya konsolosluklar tarafından onaylanmış sürücü belgesinin çevirisi;

- ehliyet dosyası;

- kimlik belgesi;

- ehliyet için doktor raporu;

- anlaşmalı banka veya vergi dairelerinden alınan, gerekli ödemelerin yapıldığına dair makbuz (ehliyet vergisi, basıkı maliyetleri ve hizmet bedeli);

- 2 adet vesikalık fotoğraf (5x6 cm, beyaz fon, biyometrik);

- kan grubunu belirten sertifika veya kişinin kendi beyanı;

- eğitim durumunu gösteren belgeler

Yabancı sürücü ehliyetleri, Türk ehliyetine dönüştürüldükten sonra, trafik tescil kuruluşları tarafından alınacak ve sözkonusu ehliyeti veren ülkeye iade edilecektir.

İtalya'da kısa süreli kalma süreleri için (örneğin tatiller için) İtalyan güvenlik kurumlarının talebi üzerine ibraz etmek üzere, sürücü belgesinin resmi çevirisini bulundurmak yeterlidir. Kesin dönüş yapılan hallerde, dönüş tarihinden itibaren en fazla bir yıl içinde yabancı ehliyet ile İtalya'da araç kullanılabilmekte, sonrasında yabancı ehliyetin değiştirilmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, orijinal ehliyette yer alan kategoriyi aşmayacak yeni bir İtalyan sürücü belgesi verilecektir (Karayolları Kanununun 136. Maddesi, 5. paragrafı).

Diplomatik dokunulmazlıktan yararlanan kişilerin ehliyetleri, bahsi geçen kurallardan muaftır ve dönüştürme zorunluluğu olmaksızın süresiz olarak geçerliliğini korur.

Ankara Asayiş Müdürlüğü Ehliyet Ofisi iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adres:
Mevlana Blv Konya Yolu Üzeri İskitler/Yenimahalle (Ankara Emniyet Müdürlüğü)

Telefon:
+90 3123035916 (Ehliyet Büro Amirliği)
+90 3123035925 (Santral)

Email: trafiktescil@ankara.pol.tr

Daha fazla bilgi için -->

 

Ehliyetin yenilenmesi

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Konsolosluk Birimi, sürücü ehliyeti vermemektedir, ancak ehliyet geçerlilik onayının yurtdışında diplomatik-konsolosluk makamları tarafından yapılmasını öngören Ulaştırma Bakanlığı'nın 107/1997 sayılı Genelgesi çerçevesinde, ehliyetleri yeniler.

Sürücü ehliyetlerini yenilemek için, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Konsolosluk Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu bağlamda, yurtdışında ikamet eden ve konsolosluk bölgemizde AIRE'ye kayıtlı İtalyan vatandaşları:

• Elçiliğin güvenilir doktorlarından birinden yasaların öngördüğü psikolojik ve fiziksel şartların varlığını doğrulayan bir sağlık raporu almalıdır. Rapor ücreti ilgili tarafça karşılanır;

(İstanbul İtalya Başkonsolosluğu güvenilir doktorlar listesi)

• Konsolosluk Kançılaryasına sağlık raporu, süresi dolmuş sürücü belgesi (beş yılı geçmeyecek şekilde) ve güncel iki vesikalık fotoğraf ile başvurulmalıdır.

İtalya'da ikamet veya kalış tekrar alındıktan sonra, sürücü belgesi Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, Seyrüsefer, Bilgi ve İstatistik Sistemleri Dairesi'nin yetkili Merkez Ofisi tarafından onaylanmalıdır.

Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne ait olmayan bir ülkede İtalyan diplomatik-konsolosluk makamında sürücü ehliyetini yenileyen herkes, İtalya'da ikametini yeniden kazandıktan sonra altı ay içinde aynı ehliyeti, Karayolları Kanunu’nun 126. Maddesi 8. paragrafında öngörülen olağan prosedüre göre yenilemelidir. Bu işlemin, Konsoloslukta yapılan yenileme geçerliliğini koruduğunda dahi yapılması gerekmektedir.


Kayıtlardan silme

Normal süre 30 gündür. İdari prosedür bu İdarenin sorumluluğunda değildir.

Konsolosluk, kayıtlardan silme talebini PRA'ya (Devlet Araç Tescil Birimi) iletmekle sınırlıdır. Sözkonusu süreç yerli ve yabancı öğeleri barındırdığından, ortalama süreleri belirtmek mümkün değildir.

Daha fazla bilgi için -->


92