Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Pasaportlar

 

Pasaportlar

YENİLİK: Şubat 2010 tarihinden itibaren hafızasında parmak izlerini taşıyan yeni dijital pasaport alımı hakkında işlemler.

Pasaport başvurusu yapan İtalyan vatandaşı  aşağıdaki evrakları ibraz etmelidir:

- Şahıs imzalı pasaport başvuru formu
- 2 adet normal vesikalık , beyaz fon üzerinde çekilmiş resim, biometrik OLMAYACAK. 
- ailede reşit olmayan çocuklar olduğunda, başvuru yapan şahsın eşininde muvvafakatnamesi eklenmelidir.
 
Türkiye de ikamet etmeyen bir şahıs başvuru yaptığında. eski pasaportu veren ilgili makamdan gelecek izni beklemek zorunda olacaktır.

Çocuklara verilecek pasaport hk.

16 yaşa kadar  olan çocukların,  anne veya baba pasaportuna kaydı mümkündür. Ancak bu kayıt istenildiğinde , elektronik pasaportun biyometrik özellikleri sadece pasaport sahibi için geçerli olmaktadır. 

Reşit yaşa gelmemiş cocukların şahsi pasaport müraacatı için istenilen belgeler:

Anne Baba imzalı pasaport başvuru formu: Velinin biri, müraacat anında hazır bulunmadığında,  kimlik belgesi sureti ile muvvafakatname eklenecektir.

İtalya harici başka ülkede doğmuş cocukların pasaport başvurusu, ancak  İtalyadaki bağlı olduğu Belediyede , çocuğun doğum belgesinin  kaydı   gerçekleşitiğinde yapılabileceğini hatırlatırız .

Velinin herhangi biri muvvafaktame vermeyi red ettiğinde, diğer veli yazılı şekilde bunun nedenini bildirecek, muvvafakati vermeyi reddeden eşinin  adres ve  telefon bilgileri  verdiğinde, Misyon Şefi tarafından gerçekleşek araştırma neticesinde  pasaport ibrazına geçilecektir.

Pasaportunu zayi eden veya çaldıran italyan vatandaşları hk.

-yetkili polis makamınca tutulacak zabtın sureti
-resimli başka bir belgenin ibrazı
-vesikalık beyaz fon üzerinde çekilmiş 3 adet resim 

Yeni pasaportun çıkması için gerekli işlemlerin bitimini bekleyemiyecek kadar acele seyahat etmesi gerekn şahısa, ancak Türkiyeden çıkış yaparak sadece  İtalyaya girmesini sağlayan, resimli  bir seyahat belgesi Konsololsuğuzca verilebilir.
 
Pasaport ücretleri :

Pasaport defterin ücreti 42,50 Euro dur, bunun üzerine 73,50 Euro'luk 10 senelik pasaport veriliş vergisi eklenmektedir. Toplam pasaport ücreti 116 Euro dur. Pasaport ücret tutarı üç ayda bir belirlenen kura göre TL (Türk Lirası) olarak alınacaktır.

İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu, şu anda diğer Avrupa Ülkelerinde bulunan İtalyan Dış Temsilcilikler  veya İtalya'daki Nüfüs Müdrlüklerinin vermiş olduğu Kimlik Kartını vermeye yetkili değildir.


26